Tel: 0371-503 50| Mail: info@alabprodukter.se


1948 grundades Alab av Alf Sävås.

Alab Sömnads, Dalstigen, Burseryd1961 flyttade företaget in i Burseryds samhälle, strax nedanför Burseryds kyrka på Dalstigen.


1969
flyttade företaget in i nya lokaler på Ågatan 1, där vi ännu finns idag. Här startade även företaget Burseryds Mekaniska (Meket) sin era som senare flyttade till Storgatan.

1980 tog sonen Anders Sävås över och ändrade företagsnamn till ALAB Sömnads AB.

2004 köptes TSU AB av ALAB och brodern Kjell satt vid rodret på företaget med säte i Halmstad.


2014
såldes företaget till Per-Otto Bengtsson.
Ny logotyp togs fram. Skogen framför Alab tas ner och företaget visar sin fasad.

2015 ALAB börjar med montering och förpacknings jobb åt ett större företag inom ljud & audio branchen. Butiksväggar i system.

ALAB Sömnads AB

föddes år 1948. Upphovsmannen bakom framgångssagan hette Alf Sävås och då i begynnelsen kallade man verksamheten för Arnåsholms Läderfabrik AB, vilket kortades ner till ALAB Sömnads AB när Alfs son Anders tog över ledningen. Alf Sävås lade stort fokus på att erbjuda marknadens bästa produkter inom industrisömnad, till resonabla priser, och genom åren gav det ALAB ett nationellt rykte om sin extraordinära kvalitet.
 

Samma lokaler sedan 1969

 År 1961 flyttade man organisationen in i Burseryd och sedan flyttade man igen år 1969, denna gång till helt nya lokaler på Ågatan 1 – fortfarande i Burseryd, vart Alab än idag, hela 45 år senare håller till. År 1980 tog Anders Sävås över verksamheten och drev den framåt i samma framgångsrika anda i 34 år.


Ny ägare med ny energi

År 2014 såldes Alabs Sömnads AB till Per-Otto Bengtsson. Bengtsson kommer själv från Burseryd och har vuxit upp med Alab som en självklarhet. Framtidsvisionen bygger idag på att utveckla det fantastiska konceptet inom industrisömnad och ta det till nya höjder. En solid grund byggd på enträget arbete och känsla för kvalitet ger alla de bästa förutsättningarna.

Anders Sävås arbetar fortfarande kvar i företaget.

Ett flexibelt företag

För oss som driver Alabs Sömnad AB idag är det viktigt att våra kunder upplever att vi kan leverera det de behöver. Vi anpassar våra produkter efter de behov som uppstår och är alltid serviceinriktade och tillmötesgående. Varmt välkommen till Alabs Sömnad AB!